Thạch Bình là xã miền núi nằm ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Xã được thành lập theo quyết định số 199/QD ngày 22/7/1964 trên cơ sở tách từ xã Lạc Hồng. Trụ sở xã Thạch Bình cách trung tâm thành phố Ninh Bình 32 km.
Hành chính
Diện tích xã Thạch Bình: 25,71 km²
Dân số đạt 8245 người
Mật độ dân số ước tính khoảng 321 người/km²
Thạch Bình là xã có tổng số diện tích theo km2 là lớn thứ 7 Ninh Bình, sau các xã Cúc Phương, Kỳ Phú, Quang Sơn, Phú Long, Yên Đồng và Gia Hòa.

Địa giới hành chính, xã Thạch Bình nằm giáp các xã
Phía đông giáp với tỉnh Hòa Bình
Phía nam giáp với xã Phú Sơn, Nho Quan và Gia Tường, Nho Quan
Phía tây giáp với Hòa Bình
Phía bắc giáp với Hòa Bình