Đoàn xã Thạch Bình hướng dẫn nhân dân đi vào chợ cài đặt phần mền Vietnam Health Declaration và quét mã QR " Check in"/" Check out". Để tăng cường nâng cao biện pháp phòng chống dịch bệnh covid19