Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SYT ngày 25/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 trên địa bàn Ninh Bình cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQCP và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 1831/SYT-NVY ngày 11/8/2021 của Sở Y tế Ninh. 

Sáng ngày 13/8/2021 Trung tâm Y tế huyện Nho Quan tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid - 19 cho các Tổ Covid cộng đồng của các xã Thạch Bình, Phú Sơn tại Trạm Y tế xã Thạch Bình.